Book Mahakavi Ulloor
Book Mahakavi Ulloor

മഹാകവി ഉള്ളൂര്‍

55.00 44.00 20% off

Out of stock

Author: Malayath Appunni Category: Language:   Malayalam
ISBN 13: 978-81-8265-512-6 Edition: 1 Publisher: Mathrubhumi
Specifications Pages: 80 Binding:
About the Book

ആധുനിക കവിത്രയത്തില്‍ ഉജ്ജ്വലശബ്ദാഢ്യനെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന മഹാകവി ഉള്ളൂര്‍.എസ്.പരമേശ്വരയ്യരുടെ ജീവചരിത്രം കുട്ടികള്‍ക്കായി.

The Author

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review