Book Brahmavinte Mudi
Book Brahmavinte Mudi

ബ്രഹ്മാവിന്റെ മുടി

90.00 76.00 15% off

In stock

Author: Manekagandhi Category: Language:   Malayalam
Publisher: Mathrubhumi
Specifications Pages: 0 Binding: Weight: 163
About the Book

പ്രകൃതിയുടെ വിസ്മയങ്ങളിലൊന്നാണ് വൃക്ഷങ്ങള്‍. മനുഷ്യ-ജന്തു ലോകങ്ങളുടെ ഭാഗധേയങ്ങളുമായി
അഭേദ്യ ബന്ധമുള്ള വൃക്ഷങ്ങള്‍ ഇന്ത്യന്‍ വേദേതിഹാസങ്ങളിലെയും നിത്യജീവിത വ്യവഹാരങ്ങളിലെയും സജീവ ബിംബങ്ങളാണ്. വൃക്ഷങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയവസ്തുതകളും ഐതിഹ്യ സൂചനകളും മറ്റും വിശദീകരിക്കുന്ന കൃതി.
വിവര്‍ത്തനം/കെ.എസ്. രാമന്‍

The Author

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review

You're viewing: Brahmavinte Mudi 90.00 76.00 15% off
Add to cart