Book Mayatha Kooriruttu
Book Mayatha Kooriruttu

മായാത്ത കൂരിരുട്ട്

45.00 36.00 20% off

In stock

Author: A Group Of Writers Category: Language:   Malayalam
Edition: 1 Publisher: Mathrubhumi
Specifications Pages: 89 Binding: Weight: 98
About the Book

വിഭജനത്തിന്റെയും മധ്യവര്‍ഗ്ഗ ജീവിതത്തിന്റെയും ദുരിതങ്ങളെ ഹൃദയസ്​പര്‍ശിയായി
അവതരിപ്പിക്കുന്ന, ബംഗാളി സാഹിത്യത്തിലെ പ്രശസ്തരായ എഴുത്തുകാരുടെ എട്ട് വ്യത്യസ്തമായ
കഥകളുടെ സമാഹാരം

ബംഗാളി കഥകള്‍

The Author

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review

You're viewing: Mayatha Kooriruttu 45.00 36.00 20% off
Add to cart