Book Kozhinja Ilakal
Book Kozhinja Ilakal

കൊഴിഞ്ഞ ഇലകള്‍

480.00 432.00 10% off

Out of stock

Author: Prof.Jospeh Mundasseri Category: Language:   Malayalam
ISBN 13: Edition: 6 Publisher: Current Books Trichur
Specifications Pages: 0 Binding:
About the Book

പണ്ഡിതന്‍, വാഗ്മി, പത്രാധിപന്‍, അദ്ധ്യാപകന്‍, ഭരണകര്‍ത്താവ് എന്നീ നിലകളില്‍ അരനൂറ്റാണ്ടുകാലം കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക സംസ്‌കാരികജീവിതത്തില്‍ നിറഞ്ഞുനിന്ന പ്രൊഫ.ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി തന്റെ ജീവിത കാലത്തെക്കുറിച്ച് കൊഴിഞ്ഞഇലകളില്‍ എഴുതുന്നു. സാംസ്‌കാരിക-രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക വിഷയങ്ങള്‍ തുടങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധിഷണ വ്യാപരിച്ച എല്ലാ ലോകങ്ങളുടെയും വരമൊഴി സാക്്യമായ ഈ പുസ്തകം മലയാളിയുടെ പ്രക്ഷുബ്ധമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ അനുഭവസാക്ഷ്യം കൂടിയാണ്.

The Author

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review