Book RUDRASIMHASANAM
Book RUDRASIMHASANAM

രുദ്ര സിംഹാസനം

185.00 157.00 15% off

Out of stock

Browse Wishlist
Author: Sunil Parameswaran Category: Language:   Malayalam
Publisher: ANANDHAM BOOKS
Specifications
About the Book

സുനിൽ പരമേശ്വരൻ

ഞാൻ… ഭദ്രകാളി നട തുറന്ന് പൂജക്ക് കയറുകയാണ്. ചങ്ങല പൊട്ടിച്ച് മദം പൊട്ടി വരുമ്പോ മറ്റാരെയും നീ കൊല്ലരുത്. ഞാൻ അവിടെയുണ്ടാകും. ഭദ്രകാളിയുടെ മുന്നിൽ… രാത്രികളിൽ അവിടെയാകും. വെളുപ്പിനെ ഇറങ്ങൂ… ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും… നിനക്ക് മുമ്പിൽ എനിക്ക് മാത്രം കാണാനാകുന്ന ദേവിയുണ്ടാകും… സാക്ഷാൽ ഭദ്രകാളി… മിത്തും പുരാവൃത്തങ്ങളും പ്രണയവും പ്രതികാരവും ഇഴചേർന്ന ഒരപൂർവ്വ പ്രേത നോവൽ.

The Author

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review