Book Gandhipadangalil
Book Gandhipadangalil

ഗാന്ധിപാദങ്ങളില്‍

300.00 240.00 20% off

In stock

Author: Rajendraprasad Dr. Category: Language:   Malayalam
Edition: 2 Publisher: Mathrubhumi
Specifications Pages: 116 Binding: Weight: 528
About the Book

മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഐതിഹാസികജീവിതത്തെയും ദര്‍ശനങ്ങളെയും സൂക്ഷ്മവും സമഗ്രവുമായി വിലയിരുത്തുന്ന ഡോ.രാജേന്ദ്രപ്രസാദിന്റെ ശ്രദ്ധേയരചന.
രണ്ടാം പതിപ്പ്‌

The Author

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review

You're viewing: Gandhipadangalil 300.00 240.00 20% off
Add to cart