Book Daivathinte Sontham
Book Daivathinte Sontham

ദൈവത്തിന്റെ സൊന്തം

60.00 48.00 20% off

In stock

Author: Bindu Krishnan Category: Language:   Malayalam
ISBN 13: 978-81-8265-298-9 Edition: 1 Publisher: Mathrubhumi
Specifications Pages: 0 Binding:
About the Book

ലളിതവും സുതാര്യവുമായ വാഗ്ശില്പമാണ് ബിന്ദു കൃഷ്ണന് കവിത. ചിറ്റോളങ്ങളും ചെറുചുഴികളും പോലെ ഭാഷയുടെ ഒഴുക്കില്‍ സ്വാഭാവികമായി സംഭവിക്കുന്ന സ്ഫടികവടിവുകള്‍, ഈ ചൊല്‍ക്കെട്ടുകള്‍ – കെ.ജി.ശങ്കരപ്പിള്ള

ഇന്നലെ വരെ കവിതയില്‍ പരിചിതമായ ഇടങ്ങളെ മായ്ച്ച് പുതിയ വഴികള്‍ തീര്‍ക്കുന്ന കവിതകളുടെ സമാഹാരം

The Author

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review

You're viewing: Daivathinte Sontham 60.00 48.00 20% off
Add to cart