Book Cinemayude Nottangal
Book Cinemayude Nottangal

സിനിമയുടെ നോട്ടങ്ങള്‍

115.00 98.00 15% off

In stock

Author: K.gopinathan Category: Language:   Malayalam
ISBN 13: 978-81-8265-483-9 Edition: 1 Publisher: Mathrubhumi
Specifications Pages: 0 Binding:
About the Book

ഈ ലേഖനങ്ങള്‍ സൗഹൃദഭാഷണം പോലെ സ്വാഭാവികവും ലളിതവുമായി തുടങ്ങി സങ്കീര്‍ണമായ സമകാലിക സാംസ്‌കാരികാനുഭവലോകത്തേക്ക് ഗഹനവും വിപുലവുമാകുന്ന അന്വേഷണങ്ങള്‍. സംസ്‌കാരവിമര്‍ശനമായി ‘ഉള്‍ച്ചലനം’ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സിനിമാവിമര്‍ശനങ്ങള്‍. തികഞ്ഞപുതുലോക/അകലോക വകതിരിവോടെ ഗോപിനാഥന്‍ താണ്ടുന്നത് തത്ത്വചിന്തയുടെയും ചലച്ചിത്രസംസ്‌കാരത്തിന്റെയും നീണ്ട ദൂരങ്ങള്‍. ദൃശ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് ദര്‍ശനത്തിലേക്കുള്ള സ്വച്ഛന്ദാരോഹണം ഗോപിനാഥന്റെ ചിന്തയുടെ സഹജ ഛന്ദസ്സ് – കെ.ജി.ശങ്കരപ്പിള്ള

The Author

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review

You're viewing: Cinemayude Nottangal 115.00 98.00 15% off
Add to cart