Book Visishta Pachakam
Book Visishta Pachakam

വിശിഷ്ട പാചകം

95.00 81.00 15% off

Out of stock

Author: Ummi Abdulla Category: Language:   Malayalam
ISBN 13: Publisher: DC Books
Specifications Pages: 0 Binding:
About the Book

ഉമ്മി അബ്ദുള്ളയുടെ പാചകഗ്രന്ഥം അനുസരിച്ച് പാചകംചെയ്ത ഭക്ഷണപദാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ കഴിക്കുന്ന പുരുഷന്മാര്‍ക്ക് ആരോഗ്യവും ദീര്‍ഘായുസ്സും ലഭിക്കും. സൗന്ദര്യകാര്യത്തില്‍ അവര്‍ക്കുള്ളതൊക്കെത്തന്നെ മതി. എന്നാല്‍ സ്ത്രീരത്‌നങ്ങള്‍ക്ക് ആരോഗ്യവും ദീര്‍ഘായുസ്സും പരമസൗഖ്യവും കൂടുതല്‍ കൂടുതല്‍ സൗന്ദര്യവും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാകുന്നു. ഷുവര്‍!
മംഗളം! ശുഭം
-വൈക്കം മുഹമ്മദ്ബഷീര്‍

The Author

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review