Book Sivam Panchakedaram
Book Sivam Panchakedaram

ശിവം പഞ്ചകേദാരം

70.00 56.00 20% off

Out of stock

Author: K.b.prasannakumar Category: Language:   Malayalam
ISBN 13: 978-81-8265-340-5 Edition: 2 Publisher: Mathrubhumi
Specifications Pages: 88 Binding:
About the Book

ഹിമാലയത്തിലെ പഞ്ചകേദാരങ്ങളിലൂടെയുള്ള യാത്ര.

ഹിമാലയത്തിന്റെ ആത്മസത്ത അറിയാന്‍ പഞ്ചകേദാരയാത്ര നടത്തണം. അത് ഒരു വിമലീകരണവും ദാര്‍ശനികാന്വേഷണവുമാണ്.

കേദാര്‍നാഥ്, തുംഗനാഥ്, മധ്യമഹേശ്വര്‍, രുദ്രനാഥ്, കല്‌പേശ്വര്‍ എന്നിവയാണ് വിഖ്യാതമായ പഞ്ചകേദാരങ്ങള്‍ . പഞ്ചകേദാരയാത്രയിലെ ഓരോ കാഴ്ചയും വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യപൂര്‍ണതയാണ്. ഈ യാത്രയില്‍ ഹിമാലയപ്രകൃതിയുടെ ഭാവമാറ്റങ്ങള്‍ യാത്രികന് അനുഭവിച്ചറിയാം. ഹിമാലയത്തിന്റെ വനസാന്ദ്രത, കാറ്റിന്റെ ഓളങ്ങളിളകുന്ന പുല്‍മേടുകള്‍ , ജലചൈതന്യം നിറഞ്ഞ അരുവികള്‍ , പക്ഷികളും മഞ്ഞും നാനാവര്‍ണബഹുലമായ പൂക്കളും ശലഭങ്ങളും, ഹിമപ്രഭാവിതമായ ഗിരിനിരകളിലെ തുംഗമായ കയറ്റങ്ങള്‍ ,ഏകാന്തമായ ഗിരിപഥങ്ങള്‍ – എന്നിങ്ങനെ ജൈവവൈവിധ്യത്തിന്റെ വലിയ കലവറകളിലൂടെയാണ് ഓരോ യാത്രികനും കടന്നുപോകേണ്ടത്. ഈ യാത്ര ഓരോരുത്തരുടെയും ഭാവനാസ്ഥലികളിലേക്കുകൂടിയുള്ള യാത്രയാണ്.

The Author

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review