Book Sambhaashanangal
Book Sambhaashanangal

സംഭാഷണങ്ങള്‍ : ജെ. കൃഷ്ണമൂര്‍ത്തി

50.00 40.00 20% off

Out of stock

Author: J. Krishnamurti Category: Language:   Malayalam
Edition: 1 Publisher: Mathrubhumi
Specifications Pages: 0 Binding:
About the Book

മനുഷ്യമനസ്സിന്റെ ആഴത്തേയും സങ്കീര്‍ണതയെയുംകുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാക്കുന്ന സംഭാഷണങ്ങള്‍ . മനസ്സിന്റെ അസ്തിത്വപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ , വൈകാരികക്ഷോഭങ്ങള്‍ , ദാര്‍ശനികസമസ്യകള്‍ എന്നിവ വ്യക്തമായി കൃഷ്ണമൂര്‍ത്തി അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

The Author

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review