Book Sahajamaya Vazhi
Book Sahajamaya Vazhi

സഹജമായ വഴി

100.00 90.00 10% off

Out of stock

Author: Shoukath Category: Language:   Malayalam
ISBN 13: Publisher: Nithyanjali
Specifications Pages: 0 Binding:
About the Book

ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും അവശ്യമായ അന്നം വിശ്രമമാണ്. നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലേ നല്ല വിശ്രമമുണ്ടാകൂ. നല്ല വിശ്രമമുണ്ടായാലേ ആരോഗ്യമുണ്ടാകൂ. ശാന്തിയുണ്ടാകൂ. സമാധാനമുണ്ടാകൂ. കാതിലൂടെയും കണ്ണിലൂടെയും ത്വക്കിലൂടെയും മൂക്കിലൂടെയും വായിലൂടെയും മനസ്സിലൂടെയും ബുദ്ധിയിലൂടെയുമെല്ലാം നല്ല അന്നം കഴിച്ചാലേ വിശ്രാന്തിയുണ്ടാകൂ. ആ വിശ്രാന്തിയിലേ നമ്മെ അലട്ടുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം ഉപശാന്തിയുണ്ടാകൂ.

The Author

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review