Book Retirement  Jevvitham
Book Retirement  Jevvitham

റിട്ടയര്‍മെന്റ് ജീവിതം വിജയകരമാക്കാം

125.00 106.00 15% off

In stock

Browse Wishlist
Author: Sebin.s.kottaram Category: Language:   Malayalam
ISBN 13: Edition: 4 Publisher: Dolphin
Specifications Pages: 0 Binding:
About the Book

ഏകാന്തതയും ഒറ്റപ്പെടലും അവഗണനയും തീര്‍ക്കുന്ന തടവറയില്‍ നിന്ന് എങ്ങനെ മോചനം നേടി ജീവിതത്തെ കൂടുതല്‍ സന്തോഷപ്രദമാക്കാമെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്ന ഗ്രന്ഥം. അറുപതു കഴിയുന്നവര്‍ നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളെ അപഗ്രഥിക്കുന്നതിനൊപ്പം കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കൂടുതല്‍ ഊഷ്മളമാക്കാനുള്ള വഴികളും ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നു.

The Author

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review

You're viewing: Retirement Jevvitham 125.00 106.00 15% off
Add to cart