Book Pyude Pranayapangal 90
Book Pyude Pranayapangal 90

പിയുടെ പ്രണയപാപങ്ങള്‍

90.00 76.00 15% off

Out of stock

Author: Alankodu Leelakrishnan Category: Language:   Malayalam
ISBN 13: 978-81-8265-444-0 Publisher: Mathrubhumi
Specifications Pages: 96 Binding:
About the Book

മലയാളഭാഷയുടെയും പ്രകൃതിയുടെയും നിത്യകാമുകനായ മഹാകവിയുടെ വ്യത്യസ്തമായ ജീവചരിത്രം. പിയുടെ ആത്മകഥകള്‍ക്കിടയിലെ മൗനങ്ങളെ പൂരിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകം.

The Author

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review