Book Ormakalude Kudamattam
Book Ormakalude Kudamattam

ഓര്‍മ്മകളുടെ കുടമാറ്റം

150.00 112.00 25% off

In stock

Author: Sathyan Anthikkadu Category: Language:   Malayalam
Edition: 6 Publisher: Mathrubhumi
Specifications Pages: 128 Binding: Weight: 145
About the Book

സ്മരണാഖ്യാനത്തിന്റെ സ്വരശൈലിയില്‍ എഴുതപ്പെട്ട കുറിപ്പുകളും ലേഖനങ്ങളുമാണ് സത്യന്‍ അന്തിക്കാടിന്റെ ഈ പുസ്തകത്തില്‍ സമാഹരിച്ചിട്ടുള്ളത്. പത്രാധിപന്മാരുടെ നിര്‍ബന്ധപ്രകാരം പലപ്പോഴായി എഴുതിയ ഈ കുറിപ്പുകള്‍ക്ക്, എന്നാലും ഒരു പൊതുസ്വഭാവമുണ്ട്. ജീവിതസന്ദര്‍ഭങ്ങളേയും മനുഷ്യരേയും അനുഭവങ്ങളേയും സവിശേഷമട്ടില്‍ തെളിമയോടെ കാണുന്ന ഒരു ചലച്ചിത്രകാരന്റെ കണ്ണുകളുടെ ക്രമീകൃത കാഴ്ചകളാണത്. അസ്വാഭാവികവും അസംബന്ധവുമായ ജീവിതത്തെ ജീവിതവ്യമാക്കുന്ന കലയുടെ മൂന്നാം കണ്ണാണത്.

അഞ്ചാം പതിപ്പ്

The Author

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review

You're viewing: Ormakalude Kudamattam 150.00 112.00 25% off
Add to cart