Book Muthashikkadhakal
Book Muthashikkadhakal

മുത്തശ്ശിക്കഥകള്‍

70.00 59.00 15% off

In stock

Author: A Group Of Writers Category: Language:   Malayalam
ISBN 13: 978-8265-43-4 Edition: 2 Publisher: Mathrubhumi
Specifications Pages: 0 Binding:
About the Book

മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പില്‍ പല കാലങ്ങളില്‍ വന്ന മുത്തശ്ശിക്കഥകളുടെ സമാഹാരം. ഈണത്തിലും താളത്തിലും കുട്ടികള്‍ക്ക് വായിച്ചുകൊടുക്കാവുന്ന രസകരമായ കഥകള്‍

ചിത്രീകരണം കമാല്‍ അകമ്പാടം

The Author

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review

You're viewing: Muthashikkadhakal 70.00 59.00 15% off
Add to cart