Book MICROWAVE COOKBOOK
Book MICROWAVE COOKBOOK

മൈക്രോവേവ് കുക്ക് ബുക്ക്

225.00 180.00 20% off

Out of stock

Author: THESNIM AZEES Category: Language:   Malayalam
Publisher: Mathrubhumi
Specifications
About the Book

The Complete Guide of Microwave Cookery
തെസ്‌നിം അസീസ്‌

പെപ്പർ ചിക്കൻ • പാലക് ചിക്കൻ • ജിൻജർ ചിക്കൻ
ഷസ്താൻ • കാബുളി ചിക്കൻ • കാഷ്യൂ ചിക്കൻ പൊട്ടറ്റോ ആൻഡ് കോൺ സലാഡ് • ആലു ഗോബി സബ്ജി • പൈനാപ്പിൾ പച്ചടി • കോക്കനട്ട് ബിസ്കറ്റ് • എഗ്ഗ് പേസ്ട്രി • സ്വീറ്റ് ഇഡ്ഡലി • കോക്കനട്ട് ബർഫി • ഉണ്ടപ്പുട്ട് • കൊഴുക്കട്ട • കലത്തപ്പം • പേഡ • ബനാന നട്സ് ബാർ • ഫ്രൂട്ട്‌ സലാഡ് ഗ്ലാസ്സ് പുഡ്ഡിങ് • ബദാം ഗീർ • പൈനാപ്പിൾ കേസരി • കാരറ്റ് ക്രീം • ഡേറ്റ്സ് ഫഡ്ജ് • ഓറഞ്ച് ട്രിഫിൾ • ലിറ്റിൽ ഹാർട്ട് ചോക്ലേറ്റ് • കോൺഫ്ളേക്സ് റോക്ക്സ് • ചോക്കോ കോക്കനട്ട് • ബ്രൗണി മെൽറ്റിങ് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് • സ്വിസ് റോൾ • വാഞ്ചോ കേക്ക് • ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് • എഗ്‌ലെസ്‌ മാർബിൾ കേക്ക് • സീബ്രാ കേക്ക് • പീനട്ട് കുക്കീസ് • ചോക്ലേറ്റ് കുക്കീസ് • മെറിഗ കുക്കീസ് • മാക്കറൂൺ • ചീസ് ഓംലെറ്റ് • ബേക്ക്ഡ് മത്തി • ടെഡി ബെയർ ബൺ • ക്രൗൺ പിസ്സ • ഫിഷ് വെന്താലു • റോസ് ബൺ…
മൈക്രോവേവ് അവനിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന സ്വാദിഷ്ഠമായ
വിഭവങ്ങളുടെ പാചകക്കുറിപ്പുകൾ. ഒപ്പം മെക്രോവേവ് അവനെക്കുറിച്ചും വിവിധ മോഡുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റിയും ഉപയോഗിക്കേണ്ട പാത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിശദമായി വിവരിക്കുന്നു.

 

The Author