Book Manassum Vayassum
Book Manassum Vayassum

മനസ്സും വയസ്സും

85.00 68.00 20% off

In stock

Author: Santhakumar S. Dr. Category: Language:   Malayalam
Edition: 2 Publisher: Mathrubhumi
Specifications Pages: 124 Binding:
About the Book

മധ്യവയസ്സിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യന്‍ പ്രായാധിക്യത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാനാകുന്നത്. വാര്‍ധക്യത്തെയും മനോവിഷമങ്ങളെയും എങ്ങനെ നേരിടാമെന്നും ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ഊര്‍ജം നിലനിര്‍ത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നും നിര്‍ദേശിക്കുന്ന കൃതി. രണ്ടാം പതിപ്പ്.

The Author

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review

You're viewing: Manassum Vayassum 85.00 68.00 20% off
Add to cart