Book Mali Bhagavatham 130
Book Mali Bhagavatham 130

മാലി ഭാഗവതം

130.00 104.00 20% off

Out of stock

Author: Mali Category: Language:   Malayalam
ISBN 13: Edition: 12 Publisher: DC Books
Specifications Pages: 0 Binding:
About the Book

ഭാഗവതം കഥകളുടെ ഒരു മഹാസാഗരമാണ്. ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ ബാലലീലകള്‍ മുതല്‍ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മായാജാലങ്ങള്‍ വരെ വര്‍ണ്ണിക്കുന്ന ഭക്തിമയവും രസകരവുമായ കഥകള്‍ കുട്ടികള്‍ക്കുവേണ്ടി മാലി അതിലളിതമായി വര്‍ണിച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് മാലി ഭാഗവതം.

The Author

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review