Book KRISHNAM KRISHNAYANAM
Book KRISHNAM KRISHNAYANAM

കൃഷ്ണം കൃഷ്ണായനം

200.00 180.00 10% off

In stock

Author: RADHAKRISHNAN V U Category: Language:   MALAYALAM
Specifications Pages: 112
About the Book

വി.യു. രാധാകൃഷ്ണന്‍

സര്‍വലോക സമ്മതനായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ജീവിതം യാത്രാനുഭവമാക്കി മാറ്റുന്ന രചന. ജനപ്രിയനായ കൃഷ്ണന്‍ പ്രകൃതീശ്വരനായതെങ്ങനെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിത്തരുന്ന ലളിതമായ ആവിഷ്‌കാരം. എല്ലാ ജീവസഞ്ചയങ്ങളുടെയും നായകനാവുന്ന കാര്‍വര്‍ണന്റെ കാല്‍പ്പാടുകളിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരം സാധ്യമാക്കുന്ന നോവലാണ് കൃഷ്ണം കൃഷ്ണായനം.

The Author

You're viewing: KRISHNAM KRISHNAYANAM 200.00 180.00 10% off
Add to cart