Book Kerala Mahathmyam
Book Kerala Mahathmyam

കേരളമാഹാത്മ്യം

260.00 221.00 15% off

Out of stock

Author: Dr. V. Rajeev Category: Language:   Malayalam
Specifications
About the Book

ആര്യന്മാരുടെ കുടിയേറ്റം, അതിന്റെ പഴമ, തൊഴിലടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വര്‍ഗ്ഗങ്ങളുടെ വേര്‍തിരിവ്, ജാതിയുടെ ഉത്ഭവം-ജാതിവ്യവസ്ഥ എന്നീ സുപ്രധാന വിഷയങ്ങള്‍ ഈ ഗ്രന്ഥം ചര്‍ച്ചചെയ്യുന്നു.

The Author

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review