Book Kerala Charithram
Book Kerala Charithram

കേരള ചരിത്രം

275.00 234.00 15% off

Out of stock

Category: Language:   Malayalam
ISBN 13: Edition: 9 Publisher: DC Books
Specifications Pages: 0 Binding:
About the Book

ഗതകാലസത്യങ്ങളെ തമസ്‌കരിച്ചുകൊണ്ട് സ്ഥാപിതതല്‍പര്യങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി ചരിത്രത്തെ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തില്‍ ശരിയായ ചരിത്രാവബോധം വളരെ നിര്‍ണ്ണായകമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ 1967-ല്‍ ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പ്രൊഫ.എ.ശ്രീധരമേനോന്റെ കേരള ചരിത്രം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ സമകാലികപ്രസക്തി വിലപ്പെട്ടതാണ്. പ്രത്യയശാസ്ത്രകാര്‍ക്കശ്യങ്ങളും മുന്‍വിധികളും ഇല്ലാതെ ചരിത്രത്തെ വാസ്തുനിഷ്ഠമായി അപഗ്രഥിച്ചും ലളിതമായി അവതരിപ്പിച്ചും തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം ചരിത്രവിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും സാധാരണ വായനക്കാര്‍ക്കും ഒരു അമൂല്യ സമ്പത്തായിരിക്കും.

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review