Book KATHAKAL MALAYATTOOR
Book KATHAKAL MALAYATTOOR

കഥകൾ- മലയാറ്റൂർ

399.00 339.00 15% off

In stock

Author: Ramakrishnan Malayattoor Category: Language:   MALAYALAM
Publisher: DC Books
Specifications
About the Book

മലയാള കഥാസാഹിത്യചരിത്രത്തിൽ അനിഷേധ്യമായൊരു സ്ഥാനം നേടിയെടുത്ത മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച കഥകളുടെ സമാഹാരം. ഇത് ഒരേസമയം അനിശ്ചിതമായ കാലത്തിന്റെയും പ്രശ്‌ന സങ്കീർണതകൾ നിറഞ്ഞ മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുടെയും സമ്മിശ്രമായ കഥനരൂപങ്ങളാകുന്നു; ഓരോ കഥയും അനുഭവാവിഷ്കാരത്തിന്റെ വൈവിധ്യംകൊണ്ട് അവിസ്മരണീയമാകുന്നു.

The Author

You're viewing: KATHAKAL MALAYATTOOR 399.00 339.00 15% off
Add to cart