Book Kanneerum Kinavum
Book Kanneerum Kinavum

കണ്ണീരും കിനാവും

90.00 76.00 15% off

Out of stock

Author: Bhattathirippadu V.T. Category: Language:   Malayalam
ISBN 13: Edition: 8 Publisher: DC Books
Specifications Pages: 0 Binding:
About the Book

‘വിദ്യാവിപ്ലവത്തിലാകട്ടെ, സാമൂഹ്യവിപ്ലവങ്ങളിലാകട്ടെ ഞാന്‍ പ്രവേശിച്ചത് ഒരു സ്വാര്‍ത്ഥലാഭഭത്തെയും ഉദ്ദേശിച്ചായിരുന്നില്ല. ചുറ്റും ആചാരങ്ങളാല്‍ ചങ്ങലയ്ക്കിടപ്പെടുകയും അന്ധതയാല്‍ വീര്‍പ്പുമുട്ടുകയും ചെയ്ത മനുഷ്യാത്മാക്കളെ കണ്ടപ്പോള്‍ എന്റെ ഉള്ളുരുകി. ആ ചൂട് എന്നെക്കൊണ്ട് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിച്ചു. അവരുടെ സ്വാതന്ത്യത്തിന് അഥവാ ഞങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്യത്തിന് ഞാന്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു. മനുഷ്യചരിത്രം സ്വാതന്ത്യസമരമെന്നാല്‍ രാഷ്ട്രീയസമരമോ സാമ്പത്തികസമരമോ സാമൂഹ്യസമരമോ മാത്രമല്ല; എന്നാല്‍ ഇതെല്ലാമാണുതാനും.’- വി.ടി

കേരളീയ സാമൂഹ്യനവോത്ഥാനത്തിനു നേരേപിടിച്ച കണ്ണാടിയായി മാറിയ ഇതിഹാസസമാനമായ ആത്മകഥ.

The Author

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review