Book JANADHIPATHYKERALAM
Book JANADHIPATHYKERALAM

ജനാധിപത്യ കേരളം

175.00

In stock

Author: Balakrishnan K Category: Language:   Malayalam
Publisher: Mathrubhumi
Specifications Pages: 160
About the Book

കേരളത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ ചരിത്രം

കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ

നിരവധി ചരിത്രപ്രധാന സംഭവങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് ഈ കൃതി. ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രയാകുന്നതിനു മുൻപും ശേഷവുമുണ്ടായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ സംഭവവികാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് പുസ്തകം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ സംസ്ഥാനത്തിലും ദേശീയതലത്തിലും മുന്നണി സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളും ഉദാഹരണസഹിതം പരാമർശവിധേയമായിട്ടുണ്ട്. വിശിഷ്യ, കേരളത്തിലെ ജനാധിപത്യ ഭരണസംവിധാനത്തിന്റെ വികാസപരിണാമങ്ങളെ രചയിതാവ് അപഗ്രഥിക്കുന്നു.
– എം.പി. വീരേന്ദ്രകുമാർ

കേരളത്തിലെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പിറവിയും വികാസപരിണാമങ്ങളും ഹ്രസ്വമായും സമഗ്രമായും അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകം.

 

The Author

മയ്യിൽ ചെറുപഴശ്ശിയിൽ എ കെ കൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാരുടെയും കെ ശ്രീദേവിയുടെയും മകനായി 1963 ഏപ്രിൽ 20ന് ജനിച്ചു .മയ്യിൽ ഗവ. ഹൈസ്കൂൾ തലശ്ശേരി ഗവ. ബ്രണ്ണൻ കോളേജ്, പട്ടാമ്പി ശ്രീനീലകണ്ഠ സംസ്‌കൃത കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം .മലയാളത്തിൽ എം എ .,ബി എഡ്‌ .ബിരുദം ദേശാഭിമാനി കണ്ണൂർ ബ്യൂറോ ചീഫ് ,ദേശാഭിമാനി വരിക എഡിറ്റർ ഇൻ ചാർജ് ,മാതൃഭൂമി കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ ബ്യൂറോ ചീഫ് എന്നി നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു .വി എസ് .അച്യുതാനന്ദൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ പ്രസ് സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിച്ചു. ഇപ്പോൾ മാതൃഭൂമി എഡിറ്റോറിയൽ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു .

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review

You're viewing: JANADHIPATHYKERALAM 175.00
Add to cart