Book Indiayum Chinthayum
Book Indiayum Chinthayum

ഇന്ത്യയും ചിന്തയും

150.00 120.00 20% off

In stock

Browse Wishlist
Author: Sukumar Azhikkode Dr. Category: Language:   Malayalam
Edition: 1 Publisher: Mathrubhumi
Specifications Pages: 256 Binding:
About the Book

സംസ്‌കാരചിന്തകള്‍ , വിശ്വചിന്തകള്‍ , വര്‍ത്തമാനചിന്തകള്‍ എന്നീ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിലായി ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവിലേക്ക് സുകുമാര്‍ അഴീക്കോട് നടത്തുന്ന ദാര്‍ശനികസഞ്ചാരം. ദീര്‍ഘകാല പ്രസക്തിയുള്ള വിചാരവിജ്ഞാനങ്ങളുടെയും ദര്‍ശനസമീപനങ്ങളുടെയും ഒരു നവചക്രവാളം വായനക്കാര്‍ ഇതില്‍ കാണാതിരിക്കില്ല.

The Author

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review

You're viewing: Indiayum Chinthayum 150.00 120.00 20% off
Add to cart