Book Goliyum Valappottum
Book Goliyum Valappottum

ഗോലിയും വളപ്പൊട്ടും 85

130.00 110.00 15% off

In stock

Author: Subhash Chandran Category: Language:   Malayalam
ISBN 13: 978-81-8266-023-6 Edition: 5 Publisher: Mathrubhumi
Specifications Pages: 0 Binding:
About the Book

കുട്ടികളില്‍ നന്മയും ധാര്‍മികമൂല്യങ്ങളും വളര്‍ത്തുകയും അവര്‍ക്ക് പുതിയ ലോകത്തെ നേരിടാനുള്ള ഉള്‍ക്കരുത്ത് പകരുകയും ചെയ്യുന്ന കഥകളുടെ സമാഹാരം.

The Author

You're viewing: Goliyum Valappottum 130.00 110.00 15% off
Add to cart