Book Dantha Samrakshanam
Book Dantha Samrakshanam

ദന്തസംരക്ഷണം

60.00 51.00 15% off

In stock

Author: Rahim Kadavathu Dr. Category: Language:   Malayalam
ISBN 13: 978-81-8265-354-2 Edition: 1 Publisher: Mathrubhumi
Specifications Pages: 96 Binding:
About the Book

ശരീരത്തിന്റെ അഴകിലും ആരോഗ്യത്തിലും അമിതമായ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നമ്മള്‍ എത്ര കുറച്ച് പ്രാധാന്യം മാത്രമാണ് ദന്തസംരക്ഷണത്തിന് നല്‍കുന്നതെന്നതിന് തെളിവാണ് വര്‍ധിച്ചു വരുന്ന ദന്തരോഗങ്ങളുടെ കണക്കുകള്‍ . പല്ല് നന്നായാല്‍ പാതി നന്നായി എന്ന പഴമൊഴിയുടെ സാരാംശം ഉള്‍ക്കൊണ്ട് കൊണ്ട് പല്ലിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനും സംരക്ഷണത്തിനും ഉതകുന്ന മാര്‍ഗങ്ങള്‍ നിര്‍ദേശിക്കുന്ന പുസ്തകം.

The Author

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review

You're viewing: Dantha Samrakshanam 60.00 51.00 15% off
Add to cart