Book Chinese Pachakam
Book Chinese Pachakam

ചൈനീസ് പാചകം

125.00 100.00 20% off

In stock

Author: RAZIYA LATHEEF Categories: , Language:   Malayalam
ISBN 13: 978-81-8265-739-7 Edition: 1 Publisher: Mathrubhumi
Specifications Pages: 152 Binding:
About the Book

ചൈനീസ് വിഭവങ്ങള്‍ നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ വളരെ ജനപ്രീതി നേടിയിട്ടുണ്ട്. കുറഞ്ഞ അളവിലുള്ള എണ്ണയുടെയും മസാലയുടെയും ഉപയോഗം, പച്ചക്കറികളുടെ ഉയര്‍ന്ന അളവ് എന്നിവ ഇവയുടെ സവിശേഷതയാണ്.

രുചികരവും പോഷകസമൃദ്ധവുമായ ചൈനീസ് വിഭവങ്ങളൊരുക്കാനുള്ള പാചകക്കുറിപ്പുകളുടെ സമാഹാരം.

The Author

You're viewing: Chinese Pachakam 125.00 100.00 20% off
Add to cart