Book CHARITHRASAKSHIKAL
Book CHARITHRASAKSHIKAL

ചരിത്രസാക്ഷികള്‍

200.00 170.00 15% off

Out of stock

Browse Wishlist
Author: SUJATHAN P Category: Language:   Malayalam
ISBN: Publisher: Keraka Press Academy
Specifications
About the Book

നോക്കിനില്‍ക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവര-വാര്‍ത്താവിനിമയ ലോകത്ത്, പോയ നൂറ്റാണ്ടിലെ അച്ചടിപ്പത്രങ്ങളിലെ മഹാരഥന്മാരെക്കുറിച്ച് ‘ചരിത്രസാക്ഷികള്‍’ എന്ന ഈ ഒന്നാന്തരം സ്മരണികയെഴുതിയ പി.സുജാതന്‍ പ്രശംസയും കൃതജ്ഞതയുമര്‍ഹിക്കുന്നു.
അവതാരികയില്‍ എന്‍.ആര്‍.എസ്. ബാബു

The Author

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review