Book Chanakyaneethisaram 100
Book Chanakyaneethisaram 100

ചാണക്യനീതിസാരം

100.00 85.00 15% off

In stock

Author: Arikkattu Kamakshikutti Amma Category: Language:   Malayalam
ISBN 13: 978-81-8266-050-2 Edition: 1 Publisher: Mathrubhumi
Specifications Pages: 0 Binding:
About the Book

ഭാരതത്തിലെ മഹദ്ഗ്രന്ഥങ്ങളായ വേദങ്ങള്‍, ഉപനിഷത്തുകള്‍, സ്മൃതികള്‍, പുരാണേതിഹാസങ്ങള്‍ എന്നിവയുടെ സാരമുള്‍ക്കൊണ്ട് രാഷ്ട്രഭരണത്തിന് മാത്രമല്ല, മനുഷ്യജന്മത്തിന് തന്നെ ശ്രേഷഠമായൊരു നീതിശാസ്ത്രം രചിച്ച ചാണക്യഗുരുവിന്റെ നീതിസാരത്തെ സരളമായ ഭാഷയില്‍ വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

The Author

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review

You're viewing: Chanakyaneethisaram 100 100.00 85.00 15% off
Add to cart