Book Baloon Balathandram
Book Baloon Balathandram

ബലൂണ്‍ ബാലതന്ത്രം

60.00 51.00 15% off

Out of stock

Author: Prof.G.Balakrishnan Nair Category: Language:   Malayalam
ISBN 13: Edition: 2 Publisher: Kerala Shasthra Sahithya Parishath
Specifications Pages: 0 Binding:
About the Book

ബലൂണിന്റെ ബലതന്ത്രവും ചരിത്രവും പ്രയോഗവും. ഒപ്പം ബലൂണിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഭൗതിശാസ്ത്രത്തിലെ പല അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെയും ലളിതമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു. നാളത്തെ ഭൗതികജ്ഞര്‍ക്ക് ഇന്നത്തെ സമ്മാനമാണിത്.

The Author

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review