Book Ayyapparahasyam
Book Ayyapparahasyam

അയ്യപ്പരഹസ്യം

100.00 85.00 15% off

In stock

Author: Acharya.M.R.Rajesh Category: Language:   malayalam
Edition: 5 Publisher: Mathrubhumi
Specifications
About the Book

ശബരിമലയാത്രയുടെ ആന്തരികതത്ത്വങ്ങളെ അനാവരണം ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ കൃതി. അയ്യപ്പന്മാരണിയുന്ന മാല, മുദ്ര, വ്രതങ്ങളായ ബ്രഹ്മചര്യപാലനം, ദീക്ഷ, ഭക്ഷണക്രമങ്ങള്‍ , ഇരുമുടിക്കെട്ടിന്റെ രഹസ്യം, ചിന്മദ്രയുടെ ആന്തരികതലങ്ങള്‍ എന്നിവയിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുകയാണ് ഗ്രന്ഥകാരന്‍
ചിത്രീകരണം: മദനന്‍

The Author

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review

You're viewing: Ayyapparahasyam 100.00 85.00 15% off
Add to cart