Book ATTUPOKATHA ORMAKAL
Book ATTUPOKATHA ORMAKAL

അറ്റുപോകാത്ത ഓര്‍മ്മകള്‍

450.00 382.00 15% off

In stock

Author: JOSEPH T J Category: Language:   MALAYALAM
Publisher: DC Books
Specifications
About the Book

പ്രൊഫ. ടി.ജെ. ജോസഫിന്റെ ആത്മകഥ

അക്ഷരങ്ങളുടെ പേരില്‍, ആശയങ്ങളുടെ പേരില്‍ കൈപ്പത്തി മുറിച്ചുമാറ്റപ്പെട്ട ഒരു അദ്ധ്യാപകന്റെ അറ്റുപോകാത്ത ഓര്‍മ്മകളുടെ പുസ്തകമാണിത്. അദ്ധ്യാപകജീവിതത്തിലും വ്യക്തിജീവിതത്തിലും മറ്റാരും അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്നിട്ടില്ലാത്ത സന്ദിഗ്ദ്ധ മുഹൂര്‍ത്തങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകേണ്ടിവന്ന ഒരാള്‍ ആ അനുഭവങ്ങളെ മുന്‍നിര്‍ത്തി തന്റെ ജീവിതം എഴുതുകയാണ്.

The Author

You're viewing: ATTUPOKATHA ORMAKAL 450.00 382.00 15% off
Add to cart