Book ATHMABALAM ENNA KALA
Book ATHMABALAM ENNA KALA

ആത്മബലം എന്ന കല

220.00 165.00 25% off

In stock

Author: THICH NHAT HANH Category: Language:   MALAYALAM
Publisher: DC Books
Specifications
About the Book

തിക് നാറ്റ് ഹാൻ

ഏതു ലക്ഷ്യവും നേടിയെടുക്കാനുള്ള നമ്മുടെ കഴിവ് പൂർണ്ണമായും മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥയെയും ഗുണനിലവാരത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അഴിമതി നിറഞ്ഞ അധികാരശക്തിയിൽനിന്ന് പുറത്തുകടക്കുന്നതിനുള്ള വഴിയും ശരിയായ ആത്മബലം നേടാനുള്ള ദിശയും പറഞ്ഞുതരുന്ന പുസ്തകം.

വിവർത്തനം: സൈനു കുര്യൻ ജോർജ്ജ്

The Author

You're viewing: ATHMABALAM ENNA KALA 220.00 165.00 25% off
Add to cart