Book ALOHARI ANANDHAM
Book ALOHARI ANANDHAM

ആളോഹരി ആനന്ദം

390.00 331.00 15% off

In stock

Author: Sara Joseph Category: Language:   Malayalam
Specifications
About the Book

മരുവല്ക്കരിക്കപ്പെട്ട ബന്ധങ്ങളുടെ ഭൂമികയില്‍ വിപണനത്തിന്റെ തന്ത്രങ്ങാവിഷ്‌കരിക്കുന്ന, മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ വിരക്തിയും ഭക്തിയും ഇഴപിരിയുകയാണ് ഈ കൃതിയില്‍. മൂല്യങ്ങളുടെ കാലദേശത്തെ ഭേദിക്കുന്ന കുടുംബബന്ധങ്ങളില്‍ ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതിയെന്നത് കമ്പോളമൂല്യം മാത്രമാണെന്ന് ഈ കൃതി അടിവരയിടുന്നു. ഓരോ കഥാപാത്രത്തിന്റെയും ചലനഭാവങ്ങള്‍ അതിജീവനത്തിന്റെ അതിരുകളന്വേഷിക്കുന്നവിധമാണ്.

 

The Author

You're viewing: ALOHARI ANANDHAM 390.00 331.00 15% off
Add to cart