Book ALLEPPEY VINCENT
Book ALLEPPEY VINCENT

ആലപ്പി വിൻസെന്റ്‌

100.00 80.00 20% off

Out of stock

Author: Sebastian Paul Dr. Category: Language:   MALAYALAM
Publisher: Pranatha Books
Specifications Pages: 96
About the Book

മലയാള സിനിമയുടെ സ്‌നാപകൻ

സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ

വിൻസെന്റ് മാസ്റ്ററെ എനിക്ക് അടുത്തറിയാമായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ ധരിച്ചിരുന്നത്. ഈ പുസ്തകം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാത്ത ജാള്യതയും കുറ്റബോധവും തോന്നി. എനിക്കു മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ജീവിച്ച പലരും എന്റെ ഈ തോന്നലിലെത്തും… തീർച്ച. സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ ആ മനുഷ്യനെ പച്ചയായി ഈ പുസ്തകത്തിൽ പകർത്തിവെച്ചു….. ഒരു ഛായാഗ്രാഹകന്റെ കൈപ്പുണ്യത്തോടെ.
ജേസി

The Author