Book Aadikailasayathra
Book Aadikailasayathra

ആദികൈലാസയാത്ര

5.00 out of 5 based on 1 customer rating

400.00 360.00 10% off

In stock

Author: Ramachandran M.k Category: Language:   Malayalam
ISBN 13: 978-81-226-0929-5 Publisher: Current Books Trichur
Specifications Pages: 364 Binding:
About the Book

ഹിമാലയമെന്ന മഹാവിസ്മയം മനസ്സിലാക്കാന്‍ നാം ആദികൈലാസത്തിലൂടെ കടന്നുപോകണമെന്ന് ഈ പുസ്തകം നമ്മെ ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നു. വിശ്വപ്രകൃതിയുടെ അചഞ്ചലശൃംഗങ്ങളുടെയും മഹാനദികളുടെയും മുമ്പില്‍ നാം മനുഷ്യര്‍ എത്ര നിസ്സാരന്മാരാണെന്ന് രാമചന്ദ്രന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നു.

രാമചന്ദ്രന്റെ ഈ മൂന്നാം യാത്ര ഒരാധ്യാത്മികയാത്ര കൂടിയാണ്. വേദങ്ങളും പുരാണങ്ങളും മഹാകാവ്യങ്ങളും മുമ്പേ പോയ മഹായോഗികളുടെ ജ്ഞാനാന്വേഷണങ്ങളുമെല്ലാം ഗ്രന്ഥകാരന് വഴികാട്ടിക്കൊണ്ട് കൂടെയുണ്ട്.

The Author

You're viewing: Aadikailasayathra 400.00 360.00 10% off
Add to cart