Book KARUNAM JEEVITHAM
Book KARUNAM JEEVITHAM

കരുണം ജീവിതം

190.00 161.00 15% off

Out of stock

Author: Das P.N Category: Language:   MALAYALAM
ISBN:
Specifications
About the Book

കൂരിരുട്ടത്ത് വച്ച വിളക്കാണു പി എന്‍ ദാസിന്റെ വാക്ക്. ധൃതിപ്പെട്ട നീങ്ങുന്ന മലയാളി ഇത്രമാത്രം വായിക്കുന്ന മറ്റൊരു എഴുത്തുകാരനില്ല. വലിയ കാര്യങ്ങളിലല്ല ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലാണു നാം ജാഗ്രതപ്പെടേണ്ടതെന്ന് കരുണാപൂര്‍വ്വം ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നു ഈ കുറിപ്പുകള്‍.

 

The Author

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review